Masă rotundă: „110 ani de la terminarea războiului ruso-japonez (1904-1905)”

Pe data de 4 septembrie în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc o masă rotundă dedicată împlinirii a 110 ani de la încheierea războiului ruso-japonez. La acest for ştiinţific au participat cadrele ştiinţifico-didactice, doctoranzii, masteranzii şi studenţii instituţiei. De asemenea, la eveniment au fost prezenţi: Ion Negrei, vicepreşedinte al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova; Anatol Petrencu, preşedinte al Institutului de Istorie Socială „Promemoria”; Ion Tentiuc, şef sector Arheologie şi Istorie Antică al Muzeului de Istorie al Moldovei; Anatolie Caraman, Asociaţia „Tiras-Tighina” ş.a.
Lucrările forului au fost axate pe abordarea diverselor subiecte care se referă la participarea în războiul ruso-japonez a conaţionalilor noştri din Basarabia. Printre cele mai importante probleme care au fost puse în discuţie pot fi evidenţiate următoarele: recrutarea basarabenilor în armata ţaristă; rolul basarabenilor în susţinerea financiară şi logistică a armatei ţariste implicată în războiul ruso-japonez; profilul psihologic al ostaşului basarabean; revigorarea unităţii de limbă şi neam (românesc) după înfrângerea Rusiei în războiul ruso-japonez; decoraţii acordate de Imperiul Ţarist ostaşilor basarabeni pentru fapte de vitejie în războiul ruso-japonez; comentarii pe marginea procesului judiciar contra generalilor ruşi învinuiţi de înfrângere în războiul ruso-japonez etc.
În concluzie, participanţii au venit cu propunerea de a instala o placă comemorativă în incinta cimitirului central din Chişinău celor aproximativ 16.000 de ostaşi basarabeni, care s-au stins din viaţă în războiul ruso-japonez din 1904-1905.