Pe parcursul anilor de activitate cadrele didactice au publicat manuale, cărţi, monografii în vederea formării unui plan bine structurat care să fie în deplină corelare conceptuală şi de proiectare a procesului educaţional:     

 • ”Limba franceză. Curs introductiv.”, V. Țușcă, I. Indricean, 1992;
 • „Limba franceză” (Îndrumar pentru candidaţii la studii), L. Ranga, S. Malachi, A. Malachi, D. Romanenco, 1993;
 • ”Curs de elocință”, M. Dorogan, 1995;
 • ”Limba latină” N. Guștiuc, 1996;
 • ”Limba engleză”, I. Burbulea, 1996;
 • „Limba engleză”, I. Burbulea, C. Draguţan, 1997;
 • ”Manual de limbă franceză” A. Malachi, N. Guștiuc, N. Plăcintă, 1998;
 • „Teoreme de existenţă, mediere pentru ecuaţii cu derivate parţiale cu maximum”, N. Samoil, 2000;
 • „Principiul de mediere pentru ecuaţii cu diferenţe parţiale cu maximum”, N. Samoil, 2000;
 • ”Manuel de français” Z. Chilimciuc, I. Balan, 2003;
 • Elaborare metodică la limba engleză „English texts for law students”, V. Jitari, 2004;
 • Латинский язык для студентов юридических факультетов manual, N. Obreja, V. Galamaga, 2004;
 • „Elaborare metodică la limba franceză”, N. Obreja, V. Galamaga, 2004;
 • „Caracterizarea personajului literar”, N. Samoil, 2004;
 • ”Cultura comunicării”, N. Samoil, 2005;
 • „Elaborare  metodică la Cultura comunicării”, N. Samoil, 2005;
 • ”Procès. Justice. Civilisation”, Z. Chilimciuc, I. Balan, 2007;
 • ”Acquėrir une culture juridique”,  N. Obreja, 2010;
 • ”Autour du verbe. Compendium grammatical” I. Balan, Z. Chilimciuc, N. Obreja, 2013;
 • ”English in Use for Law Enforcement. A practical course.” V. Corceac, D. Cebotari, 2015;
 • ”Autour du nom. Compendium” N. Obreja, I. Balan, Z. Chilimciuc, 2016;
 • ”Des rėcits à ėnigme. Support de cours.” N. Obreja, I. Balan, 2019;
 • „Noţiunea de stil individual al autorului”, N. Samoil,  – articol ştiinţific publicat în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • „Conceptul pedagogic în cultivarea valorilor general umane”, N. Samoil,  – articol ştiinţific publicat în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • „Probleme socio-lingvistice şi dinamica limbilor”, N. Samoil,  – articol ştiinţific publicat în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • „Caracterizarea personajului literar” N. Samoil,  – articol ştiinţific publicat în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • Le monde et les nouveux madias”, Z. Chilimciuc – articol ştiinţific publicat în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • „Avantages de la communication”, Z. Chilimciucarticol ştiinţific publicat în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • „Publicitatea în Academia „Ştefan cel Mare” a M.A.I.”, Gh. Doboş – articol ştiinţific publicat în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • „Dezvoltarea exprimării orale a limbii engleze”, V. Jitari – articol ştiinţific publicat în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • „Jocul ca metodă interactivă de studiere a limbilor străine”, L. Niculescu – articol ştiinţific publicat în  Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • „ Jurnalul intim – metodă de caracterizare psihologică a personajului”, D. Cebotariarticol ştiinţific publicat în Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”;
 • „Istoricul Bisericii Ortodoxe din Basarabia”, O. Rotaru – articol ştiinţific publicat în revista „Basarabia”;
 • Utilisation des documents autenthiques en classe de FLE”, Z. Chilimciuc – articol publicat în analele conferinței științifice naționale cu participare internațională „Probleme actuale ale lingvisticii și didacticii limbilor străine, ediția a 3-a”, 2023;
 • Teaching English at an Intermediate level” în analele conferinței științifice naționale cu participare internațională „Probleme actuale ale lingvisticii și didacticii limbilor străine, ediția a 3-a”, 2023.