Lecție publică cu genericul „Abordarea multidisciplinară în combaterea fenomenului de violență în familie”

La data de 28 noiembrie 2022, conferențiarul universitar al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil, Liliana Creangă a desfăşurat, în calitate de orator, lecția publică cu genericul „Abordarea multidisciplinară în combaterea fenomenului de violență în familie”.

Întrunirea a avut loc în cadrul Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”, în contextul Campaniei ,,16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane.

În cadrul lecției publice studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”, au fost familiarizaţi cu baza teoretică în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie, precum și acordarea asistenței și protecției victimelor violenței în familie.

Academia „Ştefan cel Mare” dintotdeauna a susţinut şi s-a implicat în promovarea iniţiativelor naţionale de sensibilizare a societăţii în vederea stopării violenţei orientate împotriva femeilor şi fetelor, inclusiv şi a celor lansate de Organizaţia Naţiunilor Unite şi Consiliul Europei.