Lansarea Proiectului ACADEMIA „JUNIOR CLUB”

Pornind de la faptul că una din sarcinile Academiei „Ștefan cel Mare” este organizarea și desfășurarea procesului de instruire, formare și cercetare astfel încât să realizeze competențele profesionale și atitudinal-comportamentale prevăzute în comanda formativă a statului, precum și necesitățile de formare stabilite de către Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile beneficiare, având în vedere necesitatea acută de creare și formare a unui genofond sănătos fizic și mintal cu un potențial cognitiv și aplicativ, prietenos cu legea, motivat corect și leal pentru încadrare în rezerva regenerabilă a sistemului afacerilor interne și altor organe de aplicare a legii, astăzi, prin ordinul Academiei nr. 25 din 01.03.2023 a fost aprobat Conceptul și lansat Proiectul Academia „Junior Club” cu un Curs integrat de dezvoltare personală și cognitiv-aplicativă „Itinerarul siguranței”.

Proiectul Academia „Junior Club”, susținut de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, se va pilota pe parcursul lunilor martie-mai, curent cu ulterioara implementare pe durată nedeterminată.

Proiectul demarează prin desfășurarea Cursului integrat de dezvoltare personală și cognitiv-aplicativă „Itinerarul siguranței” care se va axa pe abordarea anumitor aspecte ale siguranței și problematicii existente în societatea contemporană, precum și pe oferirea de soluții situaționale racordate la evoluția rigorilor curente, prin prisma experienței și competenței profesionale ale pedagogilor și specialiștilor din diverse domenii de activitate, și va fi destinat elevilor instituțiilor de învățământ școlar.

Cursul de referință include tematica aferentă specificului de activitate ale instituțiilor din cadrul sistemului MAI. Astfel, partenerii de proiect, angajații experimentați, precum și formatorii delegați, la umăr cu colegii din cadrul Academiei, vor avea posibilitatea să transmită copiilor o bază consistentă de cunoștințe, informații și aptitudini menite să asigure creșterea tinerei generații într-un mediu protejat, iar acest fapt va servi o ocazie în plus de a ne promova meseria în mediul informațional și a ne consolida încrederea în spațiul social.

https://www.moldpres.md/news/2023/03/02/23001715