Lansarea monografiei „Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunii de omor”

Recent, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a fost elaborat şi publicat un important studiu monografic cu titlul ,,Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de omor” al cărui autor este doctorul în drept Alexandru Cicala.
Monografia reprezintă o abordare criminologică complexă a infracţiunii de omor, elaborată în urma analizei acestui fenomen. În ansamblu, monografia ,,Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunii de omor”, cuprinde idei, opinii, puncte de vedere şi propuneri privind factorii criminogeni prezenţi în timpul comiterii infracţiunii de omor şi măsurile de prevenire necesare identificată în urma efectuării analizei criminologice a acestui fenomen ce se regăsesc în statisticile oficiale.
Monografia este structurată pe 9 capitole ce prezintă aspecte teoretice şi practice din criminalitatea judiciară. Abordarea evoluţiei infracţiunilor de omor prin prisma analizei statistice efectuate în urma studierii cauzelor penale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul ultimilor ani, a permis identificarea şi scoaterea la iveală a cauzelor şi condiţiilor ce sunt proprii fenomenului vizat, precum şi personalitatea victimei şi a făptuitorului.
Ne exprimăm speranța că eforturile noastre de a pune la dispoziție studenților și specialiştilor practicieni din cadrul diferitor organe de drept această lucrare, vor contribui nu numai la clarificarea unor probleme juridice, ci și la creșterea calitativă a muncii poliției în acest domeniu pentru diminuarea esenţială a cazurilor de omor pe teritoriul Republicii Moldova.