Lansarea cursurilor de formare profesională continuă

La data de 6 decembrie 2023, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a lansat cursuri de formare profesională continuă desfășurate în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne.

Scopul instruirii este însușirea şi dezvoltarea competențelor specifice pentru realizarea și executarea misiunilor de serviciu  desfăşurate zi de zi.

În cadrul instruirii vor fi abordate subiecte importante ce țin de activitatea profesională, în următoarele domenii:

  • Comunicarea profesională;
  • Integritatea profesională;
  • Intervenția profesională;
  • Constatarea și documentarea contravențiilor.

Instruirea va fi desfășurată de către personalului didactic din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, cât și de către angajații cu experiență în domeniu, din cadrul subdiviziunilor MAI.

 Polițiștii instruiți vor fi pregătiți să facă față provocărilor din teren, asigurând un nivel înalt de siguranță și construind relații de cooperare cu cetățenii.

Instruirile vor fi desfășurate până în luna mai a anului 2024, în cadrul cărora vor fi instruiți polițiștii din inspectoratele teritoriale ale Poliției.