La 11 iulie 2013 în Academia „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat şedinţa de bilanţ

La 11 iulie 2013 în Academia „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat şedinţa de bilanţ cu participarea viceministrului afacerilor interne, dl, general-maior de poliţie, Dumitru Ursachi. În cadrul şedinţei au fost discutate rezultatele anului de studii 2012-2013, succesele şi insuccesele, necesităţile de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale a instituţiei.
La fel a fost profund analizată şi problema învăţămîntului pe parcursul întregii vieţi. În rezultatul reformei instituţionale a Academiei „Ştefan cel Mare” a fost creat Departamentul dezvoltare profesională şi managerială, în competenţa căruia au fost puse sarcinile de pregătire iniţială şi continuă a personalului MAI.
În alocuţiunea sa, viceministrul afacerilor interne, dl. D.Ursachi a mulţumit corpului profesoral didactic al Academiei pentru eforturile depuse la instruirea noilor angajaţi ai subdiviziunilor poliţieneşti, precum şi pentru adaptarea programelor de studii la necesităţile moderne de instruire şi implementarea în instruire a tehnologiilor informaţionale şi metodelor moderne de predare. Dlui şi-a exprimat convingerea că şi în continuare corpul didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” va face faţă cerinţelor moderne de instruire şi va demonstra flexibilitatea şi capacitatea de a schimba şi îmbunătăţi procesele educaţionale ale poliţiştilor şi viitorilor angajaţi în serviciul MAI.