Iurie Ţvigunov la 55 de ani: profesionalism, responsabilitate şi onestitate

Domnul Iurie Ţvigunov, locotenent-colonel în rezervă, şef al Bibliotecii generale „Tudor Roşca”, s-a născut la 26 septembrie 1963 în oraşul Bălţi.
Activează în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova din 1983 deţinând mai multe funcţii: miliţian, inspector de sector, inspector superior de sector, anchetator, şef al sectorului de poliţie, adjunct al şefului serviciului ordine publică, lector al catedrei „Drept administrativ şi activitate administrativă a OAI” a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, lector-metodist superior al serviciului integrare a învăţămîntului cu practica al Secţiei învăţămînt a aceleiaşi instituţii.
Exercitând funcţie ştiinţifico-didactică domnul Iurie Ţvigunov a depus eforturi considerabile în instruirea tinerei generaţii.
Este decorat cu mai multe medalii, insigne, distincţii, printre care: „Vulturul de Aur”, „Pentru serviciul impecabil” de gradele III, II şi I, „Colaborator eminent al MAI”, „10 ani Poliţia Naţională”, „15 ani Poliţia Naţională”, „20 ani Poliţia Naţională”, „Crucea pentru merit” de clasa II şi I, „За отличие в воинской службе” de gradul II.
În anul 2012 prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova dlui Iurie Ţvigunov i s-a conferit medalia “Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”.
La acest ceas aniversar, Secretarul General de Stat al MAI Simion Carp, conducerea şi colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, precum şi colectivul Consiliului Veteranilor aduc sincere felicitări Domniei sale, urându-i realizări fructuoase în continuare, sănătate, linişte sufletească şi bucurie.