Întrevederea cu experţi europeni

La 20.12.2012 conducerea Academiei a avut o întrevedere cu dl Bert Groen, expert din Olanda, dl Nigel King, expert din Marea Britanie al Centrului de Dezvoltare Socială „Movisie” din Olanda şi dna Daniela Sâmboteanu, preşedinte al Centrului naţional de prevenire a abuzului faţă de copii, în vederea efectuării unei evaluări a sistemului legal în domeniul investigării cazurilor de infracţiuni asupra copiilor din cadrul proiectului „Intervievarea structurată a copiilor, victime şi martori ai crimelor” iniţiat în RM, Lituania, Bulgaria cu susţinerea Fundaţiei OAK.