Instruirea practică a subofiţerilor de poliţie în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie realizată în cadrul Poligonului Tactic al Academiei

În perioada 25-27 februarie curent în incinta Poligonului Tactic al Academiei „Ştefan cel Mare” au fost organizte şi desfăşurate lecţii practice cu subofiţerii delegaţi la cursurile de formare profesională iniţială, cu tematica: „Intervenţia angajaţilor cu statut special în diferite situaţii”.
În cadrul orelor practice au fost simulate un şir de acţiuni tactice axate pe intervenţia eficientă a poliţiştilor în cazurile de violenţă în familie.
Scopul instruirilor desfăşurate în cadrul Poligonului Tactic constă în formarea deprinderilor practice angajaţilor nou instruiţi în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, elaborarea şi aplicarea tacticilor cu care vor opera pe parcursul activităţii practice, operarea cu soluţii concrete pentru fiecare caz în parte, acţionarea în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, eliminarea obstacolelor ce pot apărea în cazurile de violenţă în familie, obţinerea deprinderilor necesare pentru lucrul în echipă etc.
Pe parcursul acestor lecţii practice, noii angajaţi au avut posibilitatea de a aplica cunoştinţele teoretice acumulate anterior (cadrul legal naţional, standardele juridice internaţionale şi bunele practici privind intervenţia eficientă în combaterea violenţei în familie). Pregătirea teoretică temeinică, îmbinată cu antrenamente şi exerciţii practice, asigură îndeplinirea cu succes a misiunilor de serviciu, activitatea în echipă şi colaborarea eficientă, precum şi respectarea strictă a cadrului legal în activitatea angajaților MAI.
Angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” desfăşoară sistematic lecţii practice în diferite domenii de activitate ale poliţiei, prelucrând şi modelând multiple situaţii reale cu care se confruntă practicienii în activitatea lor cotidiană.