Instruirea continuă

În perioada 10-21 februarie 2020, în cadrul Direcţiei Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, au fost instruite patru grupe de funcţionari publici cu statut special din subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne. Pornind de la imperativul perfecţionării cadrelor de poliţişti, pentru o activitate eficace şi eficientă a instituţiei poliţiei instruirea s-a axat pe următoarele domenii de specializare: intervenţia profesională, protecţia juridică a drepturilor omului, activitate de ordine publică şi activitate de urmărire penală şi investigaţii (combaterea pornografiei infantile).
Scopul instruirii a fost fortificarea competențelor care să permită angajaților să dezvolte și să eficientizeze performanţele profesionale. Sesiunea de instruire s-a realizat cu implicarea formatorilor cu experiență practică din subdiviziunile specializate a MAI. Această practică eficientă de organizare şi desfăşurare a lecţiilor teoretico-practice, divizate pe ateliere de lucru, formarea unor grupuri de instruire mici, simularea şi analiza unor cazuri concrete cu implicarea practicienilor este o activitate prodigioasă în cadrul departamentului, ce oferă angajaţilor o perfecţionare profesională dinamică.