Instruire destinată angajaţilor Academiei cu acces la secretul de stat

        La data de 13.09.2022 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a fost organizată o instruire destinată angajaţilor instituţiei în scopul consolidării cunoştinţelor în domeniul protecţiei informaţiilor atribuite la secret de stat, de către Secţia integritate şi protecţia informaţiei clasificate cu suportul nemijlocit al reprezentanţilor Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne.

>        Participanţii au fost familiarizaţi cu prevederile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1176/2010, precum şi cu modalităţile de gestionare corectă a informaţiilor atribuite la secret de stat.

>        Angajaţii instruiţi au manifestat interes sporit faţă de subiectele abordate, participând activ la dezbateri iniţiate în cadrul unui format interactiv al întrunirii.