Instalarea sistemelor de purificare a apei de către EcoVisio

În luna octombrie 2022, Secția proiecte și dezvoltare instituțională a Academiei „Ştefan cel Mare” a primit în vizită delegaţia organizației nonguvernamentale ecologice EcoVisio.

În cadrul întrunirii oaspeții s-au familiarizat cu istoricul, structura de organizare, sistemul educaţional, dotarea logistică, precum şi cu domeniile de cooperare ale instituţiei.

Reprezentanţii EcoVisio au manifestat un interes sporit faţă de activitatea Academiei, modul de instruire şi responsabilizare a studenților, identificând interese comune pe domeniile educației ecologice, modului sănătos de viață, acţiunilor de salubrizare şi gestionării deșeurilor.

În urma discuţiei reprezentaţii EcoVisio şi-au exprimat disponibilitatea de a interveni și contribui la instalarea sistemelor de purificare a apei consumate de studenții instituției.

În rezultatul negocierilor  EcoVisio a oferit o donație cu caracter ecologic: 5 filtre de apa, care, în mod eficient, curăţă apa de robinet de impurităţi nocive (clor, metale grele, nitraţi, pesticide, substanţe solide în suspensie, etc.).

Filtrele au fost instalate în locurile de acces al studenților, cum ar fi: cantine și cămine studențeşti.