Incursiuni practice în zonă de frontieră

La data de 31 octombrie 2023, Academia ,,Ştefan cel Mare”, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, au asigurat continuitatea activităților practice în zona de frontieră SPF Leușeni 1 și punctul de trecere SPT Leușeni 2.

La această vizită practică a participat un grup de studenţi ai anului III de studii, Ciclul I, programul de studii Administrarea publică, specializarea Managementul integrat al frontierei de stat, ghidaţi de reprezentanţii Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil.

Studenții au fost familiarizați cu activitatea angajaților Poliției de Frontieră aflați în tura de serviciu, având posibilitatea să cunoască, nemijlocit, specificul procedurii de control al călătorilor și documentelor. Totodată, tinerii au realizat un tur de prezentare în PTF Leușeni.

Instruirea practică a studenţilor are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate.