Încadrarea tinerilor NEET în sistemul afacerilor interne

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, prin intermediul Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” asigură, organizează și desfășoară programe de formare inițială și continuă, în beneficiul instituțiilor de aplicare a legii, al structurilor și al personalului Ministerului Afacerilor Interne. 

Pe parcursul lunii decembrie 2022, Academia „Ștefan cel Mare” urmează să-şi consolideze eforturile în desfășurarea programelor de formare inițială, prin familiarizarea tinerilor, inclusiv, din categoria NEET, cu oportunitatea de a-i încadra în câmpul muncii al sistemului MAI și, în paralel, de a-i instrui în domeniul ales oferindu-i condiții non-formale de socializare în cadrul infrastructurii CIPAL.

Activitățile menționate vor fi realizate în cadrul proiectului „Încadrarea tinerilor NEET în sistemul afacerilor interne”, implementat cu suportul Fundație Est-Europene, din resursele acordate de Suedia. Scopul programului este facilitarea accesului tinerilor din categoria vizată la servicii educaționale de calitate și încadrarea ulterioară, în calitate de angajați în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

La general, proiectul își propune să asigure informarea a circa 30000 de persoane, iar ca indicator de impact, în urma realizării campaniei de informare, să faciliteze încadrarea în câmpul muncii a minim 10 tineri din categoria NEET.