Uniți împotriva violenței!

În contextul Campaniei „16 zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen”, în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională au fost organizate activități de informare, bazate pe dialog pro-activ, referitor la problematica violenței în bază de gen, în vederea creșterii gradului de informare privind reglementările juridice și serviciile existente de suport.

La 6 decembrie curent, a fost organizată activitatea ştiinţifică cu genericul ,,Violenţa în familie şi în bază de gen” desfășurată de către angajații Direcţiei vizate, pentru audienţii cursurilor de pregătire iniţială (ofiţeri, grupa academică nr. 111), fiind prezentate informaţii, spoturi video cu referire la necesitatea prevenirii şi contracarării violenței față de femei și fete. Tematicile rapoartelor prezentate au abordat prevederile Convenției de la Istanbul, măsurile de protecție a victimelor violenței, combaterea stereotipurilor de gen, etc.

Ulterior, la 9 decembrie, în cadrul cursului de formare managerială de bază, a fost organizată o sesiune de întrevedere cu doamna Liliana Istrate-Burciu, Coordonator programe al Centrului Internațional „La Strada” și formatorul Grigore Moga, la care au participat 38 de funcționari publici cu statut special. Prezentările s-au axat pe metodele de combatere a tuturor formelor de violență, inclusiv, și pe cele necesare pentru eradicarea violenței în bază de gen. Totodată, subiectele abordate au ținut și de identificarea inițiativelor comune, implementarea programelor de prevenire și răspuns la nivel local și național, menite să crească gradul de conștientizare, etc. Beneficiarii activităților de formare, au manifestat interes deosebit, interacţionând activ, fiecare pe domeniul său de activitate, în contextul schimbului de experienţă şi de implementare a bunelor practici în activitatea profesională de prevenire a acestui flagel.