Importanța cultivării integrității instituționale în promovarea valorilor etice

„Integritatea este lumina care străluceşte dintr-o conştiinţă disciplinată”, James E. Faust.

Având în vedere faptul că prevenirea corupţiei şi fortificarea integrităţii este un domeniu ce trebuie explorat şi promovat continuu, la data de 13 aprilie curent, a fost desfăşurată o întrunire științifică cu genericul ,,Cultivarea integrității instituționale”,organizată în cadrul Direcţiei dezvoltare profesională.

Subiectele abordate au vizat domeniile de prevenire şi combatere a manifestărilor de corupţie, respectare a legislaţiei şi disciplinei de serviciu prin prisma integrității, prevenire şi comunicare a influenţelor necorespunzătoare, avertizori de integritate, precum și de consolidare a climatului de integritate profesională în sistemul MAI.

La eveniment a participat şeful Direcției prevenire și studii anticorupție a SPIA al MAI, comisar-șef, Andrei Botnariuc, angajații Direcției dezvoltare profesională, și ofițerii debutanți delegaţi la cursurile de formare profesională inițială (grupa 112).

La finele activităţii, cursanţilor implicaţi în activitate, le-au fost înmânate certificate de participare, acestea fiind îndemnați să cultive valorile morale și profesionale demne unui funcționar public cu statut special.

Evenimentul se aliniază la eforturile organizaţionale de prevenire şi contracarare a acțiunilor de corupţie, precum şi de cultivare a mediului profesional integru.