GMSS informeaza: Măsuri stabilite pentru gestionarea activității aeronavelor civile pe 1-2 iunie RO/ENG

În contextul organizării Summitului Comunității Politice Europene 2023, Republica Moldova va găzdui aproximativ 50 de șefi de state și de guverne din Europa și oficiali ai Uniunii Europene. Astfel, luând în considerație necesitatea deservirii aeronavelor de stat în termeni proximi și capacitățile infrastructurii aeroportuare cu cele respective întreprinderilor de deservire la sol, operatorii aerieni au fost informați despre următoarele:

În intervalul 00:01 a.m (ora locală) 1 iunie 2023 și până la ora 07:00 a.m (ora locală), 2 iunie 2023, spațiul aerian al Republicii Moldova va fi declarat ca zonă temporar restricționată pentru zborurile aeronavelor civile și alte activități de utilizare a spațiului aerian. Vor fi permise doar zborurile aeronavelor care transportă delegații oficiale la Summit-ul Comunității Politice Europene;

De asemenea, în acest spațiu de timp, pe Aeroportul Internațional Chișinău va fi permisă parcarea doar a aeronavelor implicate în transportarea delegațiilor oficiale la cel de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene.

Organizarea Summit-ului în Republica Moldova a fost o decizie a reuniunii CPE de la Praga din octombrie 2022. La evenimentul din 1 iunie participanții la Summit vor analiza eforturile comune pentru pace, apărarea democrației, consolidarea interconectării energetice și securității globale.

Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor.  

GMSS-CPE recomandă tuturor persoanelor să se informeze din surse oficiale. 

Pentru mai multe detalii:

Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE)

Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255

Fax: +373 22 213 016

Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md

___________________________________________

The MGSN informs: Measures established to manage civil aircraft activity on June 1st- 2nd

In the context of the European Political Community Summit 2023, the Republic of Moldova will host around 50 European heads of state and government and EU officials.

Thus, taking into account the need to serve state aircraft in close terms and the capabilities of the airport infrastructure with those of the ground handling companies, air operators were informed of the following: 

The airspace of the Republic of Moldova will be declared a temporary restricted area for civil aircraft flights and other airspace use activities from 00:01 a.m. local time on June 1st, 2023 until 07:00 a.m. local time on June 2nd, 2023. Only aircraft carrying official delegations to the European Political Community Summit will be allowed;

Also, during this period of time, only aircraft involved in the official delegations transportation to the second European Political Community Summit will be allowed to park at Chisinau International Airport.

The organisation of the Summit in the Republic of Moldova was a decision of the Prague EPC meeting in October 2022. At the June 1st event, participants will discuss joint efforts for peace, defence of democracy, strengthening energy interconnection and global security.

The MGSN-EPC includes the communicators from the national public order, security and national defence institutions: Ministry of Internal Affairs with the General Police Inspectorate, Border Police, General Inspectorate for Emergency Situations, General Inspectorate for Migration, General Inspectorate of Carabineers, MIA’s Academy ‘Stefan cel Mare’; State Protection and Guard Service; Security and Intelligence Service; Ministry of Defense; General Prosecutor’s Office; Civil Aviation Authority; National Administration of Penitentiaries.

The MGSN-EPC recommends everyone to get informed from official sources.

For further details:

Media Group for Security News (MGSN-EPC)

Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255

Fax: +373 22 213 016

Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md