GMSS informează: Colaborare moldo-germană în vederea îmbunătățirii abilităților polițiștilor moldoveni.

Grupul Media pentru Știri de Securitate privind Summitul Comunității Politice Europene (GMSS-CPE) 2023 vă informează că o delegație a Poliției din Landul Bavaria al Ministerului Federal de Interne al Republicii Federale Germania a efectuat o vizită de lucru la Inspectoratul General al Poliției.

Obiectivul general al misiunii a constituit stabilirea priorităților de cooperare și acordarea suportului necesar Poliției Republicii Moldova în vederea îmbunătățirii abilităților polițiștilor moldoveni și schimbul de practici utile necesare pentru securitate în perioada Summit-ului Comunității Politice Europene, care se va desfășura la Chișinău.  

Pe parcursul a două zile, conducerea Inspectoratului General al Poliției în comun cu șefii subdiviziunilor specializate au pus în discuție cu reprezentanții delegației diverse măsuri eficiente și strategii de organizare utilizate de partenerii germani pentru securitate.
Toate activitățile sunt coordonate cu autoritățile din sfera securității naționale a Republicii Moldova care de-a lungul timpului au dezvoltat protocoale de colaborare cu autoritățile germane.

Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul  Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor.  

GMSS-CPE recomandă tuturor persoanelor să se informeze din surse oficiale.
Pentru mai multe detalii:
Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE)
Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255
Fax: +373 22 213 016
Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md

——————————————————————————————————————————————————————-

The MGSN informs: Moldovan-German collaboration on improving the skills of Moldovan police officers

The Media Group for Security News on the European Political Community Summit 2023 (MGSN-EPC) informs that a delegation from the Bavarian State Police under the umbrella of the Federal Ministry of the Interior of the Federal Republic of Germany paid a working visit to the General Police Inspectorate.

The general objective of the mission was to establish cooperation priorities and to provide necessary support to the Moldovan Police in order to improve the skills of Moldovan police officers and exchange useful practices required for security during the European Political Community Summit to be held in Moldova. 

During two days, the leadership of the General Police Inspectorate together with the heads of the specialized subdivisions discussed with the delegation’s representatives a range of effective measures and organizational strategies used by the German security partners.

All activities are coordinated with the national security authorities of the Republic of Moldova, which have developed cooperation protocols with the German authorities over the years.

The MGSN-EPC includes the communicators from the national public order, security and national defence institutions: Ministry of Internal Affairs with the General Police Inspectorate, Border Police, General Inspectorate for Emergency Situations, General Inspectorate for Migration, General Inspectorate of Carabineers, MIA’s Academy ‘Stefan cel Mare’; State Protection and Guard Service; Security and Intelligence Service; Ministry of Defense; General Prosecutor’s Office; Civil Aviation Authority; National Administration of Penitentiaries.

The MGSN-EPC recommends everyone to get informed from official sources.

For further details:
Media Group for Security News (MGSN-EPC)
Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255
Fax: +373 22 213 016
Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md