GMSS CPE informează: Antrenamentele moldo-poloneze se încheie printr-un exercițiu demonstrativ comun al polițiștilor, cu implicarea elicopterului „Black Hawk” ROU/ENG

Grupul Media pentru Știri de Securitate privind Summitul Comunității Politice Europene (GMSS-CPE) 2023 este împuternicit să transmită următoarele: Antrenamentele moldo-poloneze se încheie simbolic, de Ziua Europei, printr-un exercițiu demonstrativ comun al polițiștilor moldoveni și polonezi, cu implicarea elicopterului „Black Hawk”.

În timp ce elicopterul trupelor de intervenție poloneze survolează Piața Marii Adunări Naționale, ofițeri din cadrul BPDS „Fulger” a Poliției Naționale și camarazii lor din Polonia arborează drapelele Republicii Moldova și Uniunii Europene, deasupra capitalei țării noastre.

Antrenamentele sunt coordonate cu toate instituțiile cu responsabilități în domeniul securității naționale, pentru sporitea capabilităților în vederea bunei desfășurări a Summitului CPE.

Conform declarației ministrului afacerilor interne, Ana REVENCO, acest antrenament este și o formă de celebrare a camaraderiei dintre ofițeri, prin care colegii din două țări europene își manifestă recunoștința și angajamentul de a se sprijini necondiționat, după ce au avut posibilitatea să învețe într-un cadru de respect și apreciere reciprocă.

Amintim că, pe parcursul ultimelor șapte zile, forțele de ordine cu destinație specială din cadrul Poliției Naționale au fost antrenate într-un schimb de experiență și bune practici pe linie de securitate, în contextul Summit-ului CPE, care va avea loc în Republica Moldova pe 1 iunie curent.

Cadrul acestor antrenamente a fost setat acum șapte luni, în noiembrie 2022, prin semnarea unui memorandum de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne al RM și Ministerul de Interne și Administrație al Poloniei, cu scopul de a stimula cooperarea moldo-poloneză și a îmbunătăți capacitățile forțelor speciale ale afacerilor interne, în executarea misiunilor de cea mai înaltă complexitate, inclusiv în domeniul protecției civile.

GMSS-CPE recomandă tuturor persoanelor să se informeze din surse oficiale.

Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Migrație, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI; Serviciul de Protecție și Pază de Stat; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Apărării; Procuratura Generală; Autoritatea Aeronautică Civilă; Administrația Națională a Penitenciarelor.
 

Pentru mai multe detalii:

Grupul Media pentru Știri de Securitate privind Summitul Comunității Politice Europene
Tel: +373 022 255 255/ +373 67 255 255
Email: StiriSecuritateSummit2023@mai.gov.md
www.mai.gov.md www.maisigurinue.md
—————————————————————————————————–
The MGSN-EPC informs: The Moldovan-Polish training ends with a joint police demonstrative exercise involving the ‘Black Hawk’ helicopter

The Media Group for Security News on the European Political Community Summit (MGSN-EPC) 2023 is hereby empowered to communicate the following:


The Moldovan-Polish trainings are symbolically ending, on Europe Day, with a joint demonstrative exercise of Moldovan and Polish police officers, involving the ‘Black Hawk’ helicopter.

While the helicopter of the Polish intervention forces is flying over the Great National Assembly Square, officers of the Special Forces Police Brigade ‘Fulger’ of the National Police and their comrades from Poland are flying the flags of the Republic of Moldova and the European Union over our capital. Trainings are coordinated with all institutions responsible for the national security in order to enhance the capabilities for the successful running of the EPC Summit.

According to Minister of Internal Affairs Ana REVENCO, this training is also a form of celebration of camaraderie between officers, through which colleagues from two European countries show their gratitude and commitment to support each other unconditionally, once they have had the opportunity to learn in a framework of mutual respect and appreciation.

It should be recalled that the special purpose law enforcement of the National Police have been trained over the last seven days as part of an exchange of experience and best practices in the field of security, in the context of the EPC Summit which will take place in the Republic of Moldova on June 1st.

The framework for these trainings was set seven months ago, in November 2022, by signing a Memorandum of Cooperation between the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova and the Ministry of the Interior and Administration of Poland. The purpose has been to enhance the Moldovan-Polish cooperation and to improve the capabilities of the special forces of the Ministry of Internal Affairs in the performance of the most complex missions, including in the field of civil protection.

The MGSN-EPC includes the communicators from the national public order, security and national defence institutions: Ministry of Internal Affairs with the General Police Inspectorate, Border Police, General Inspectorate for Emergency Situations, General Inspectorate for Migration, General Inspectorate of Carabineers, MIA’s Academy ‘Stefan cel Mare’; State Protection and Guard Service; Security and Intelligence Service; Ministry of Defense; General Prosecutor’s Office; Civil Aviation Authority; National Administration of Penitentiaries.

The MGSN-EPC recommends everyone to get informed from official sources.

For further details: Media Group for Security News on the European Political Community Summit
Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255
Fax: +373 22 213 016 Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md
www.mai.gov.md

www.maisigurinue.md