Ghidul în exercitarea dreptului la repararea prejudiciului cauzat prin infracțiuni de sustragere

Recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, a fost elaborat și publicat Ghidul în exercitarea dreptului la repararea prejudiciului cauzat prin infracțiuni de sustragere de către autorii Grigore Ardelean și Oxana Eșanu. Lucrarea oferă un important suport în activitatea subiecților întregului sistem al organelor de drept, pe segmentul asigurării drepturilor victimelor infracțiunilor de sustragere la reparare prejudiciului cauzat prin respectivele fapte antisociale.

Conținutul lucrării este adresat, în mod special, subiecților responsabili de înfăptuirea justiției, la categoria cărora se atribuie reprezentanți ai organelor procuraturii, avocați, judecători, odată ce se tinde a conferi un caracter uniform aplicabilității legislației ce reglementează modul de reparare a prejudiciilor vizate.

În acest sens, textul prezentei lucrări reflectă rezultatul sistematizării legislației, ce în mod izolat aparține diferitor domenii ale dreptului cum ar fi: penal, procesual penal, civil, procesual civil, execuțional, fiscal, dar care devine aplicabilă simultan atunci când se cere repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune, în cazul de față prin infracțiuni din categoria sustragerilor.