Ghid privind mânuirea armei

Măiestria angajaților din structurile de forță de a mânui arma din dotare reprezintă temelia îndeplinirii cu succes a misiunilor de serviciu în activitatea zilnică. Aceste misiuni la momentul actual se intensifică şi se complică pe măsura evoluţiei situaţiei criminogene. Angajații se confruntă deseori cu grupări criminale bine înarmate, pregătite fizic şi înzestrate cu tehnică performantă.

În acest context, un grup de angajaţi din cadrul Catedrei instruire militară și intervenții profesionale a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, au publicat, în coautorat, manualul „Ghid privind mânuirea armei”.

Lucrarea are scopul de a uniformiza informația despre măsurile de siguranță, aplicarea și folosirea armei, tipurile de armament care sunt în dotarea structurilor de forță, și nu în ultimul rind, procedeele și regulile de tragere în ţintă.

Totodată, studiul vine cu informaţii consolidate necesare pentru sporirea nivelului pregătirii de foc, formării deprinderilor la mânuirea armei din dotare necesare pentru executarea şedinţelor de tragere, utilizarea corectă a armamentului din dotare, implementarea noilor metodologii de organizare şi desfăşurare a procesului de instruire a angajaților cu statut special din cadrul MAI.

Conținutul lucrării, oferă cititorului un material didactic bine structurat şi ușor de perceput.