Forumul drepturilor omului 2022

În perioada 6-7 decembrie 2022, în ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, conferențiarul universitar al Catedrei Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil, Liliana Creangă, a participat la Forumul Drepturilor Omului, cu genericul ,,Integrarea abordării bazate pe drepturile omului și egalității în Agenda de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Oficiul Consiliul Europei la Chișinău (CoE), Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și s-a desfășurat în incinta Hotelului Radisson Blu Leogrand. Obiectivul evenimentului a vizat sensibilizarea societății și instituțiilor statului asupra unor provocări actuale, pe domeniul respectării drepturilor omului și a egalității, precum și prezentarea răspunsului coordonat din partea instituțiilor statului la aceste provocări, în procesul integrării în Agenda Europeană a Republicii Moldova. Programul Forumului a inclus 8 teme de discuții, abordate din perspectiva protecției și promovării drepturilor omului și a egalității.