Formarea iniţială a ofiţerilor debutanţi angajaţi din sursa externă

Direcţia Dezvoltare profesională a Academiei ,,Ştefan cel Mare” al MAI organizează cursuri de formare profesională iniţială a ofiţerilor debutanţi, noi-angajați din sursa externă la funcţii cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
Începând cu data de 07 iunie curent procesul educaţional în instituţie a fost reluat cu prezenţa fizică, asigurându-se respectarea măsurilor de sănătate publică, de prevenire/control a infecţiei Covid-19.
Obiectivul primordial al instruirii este atât eficientizarea competenţelor profesionale specifice conform standardelor ocupaţionale, precum şi asigurarea bunei funcţionalităţi a activităţilor profesionale cu personal calificat.
Conducerea Direcţiei dezvoltare profesională salută cordial şi încurajează cursanţii să manifeste responsabilitate, disciplină şi implicare pentru a dobândi deprinderi practice în domeniul de specialitate.