Formare profesională continuă pentru angajaţii poliţiei

Pe parcursul lunii noiembrie curent, în cadrul Direcţiei Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, au fost instruiţi 187 de funcţionari publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, pe domeniile de activitate necesare exercitării funcţiilor în vederea dezvoltării aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale.
Cursurile de formare profesională continuă au fost organizate şi desfăşurate în domeniile perfecţionare/specializare, conform prevederilor Ordinului MAI nr. 374 din 20.06.2019.
Menționăm faptul, că obiectivul primordial al instituţiei este instruirea şi valorificarea performanţelor profesionale conform standardelor ocupaţionale, care să asigure cu personal calificat autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI.
Procesul de instruire a fost organizat şi desfăşurat prin diverse metode de instruire (prezentări, exerciţii în grup, studii de caz, activităţi practice, discuţii, etc.). Implicarea specialiştilor din cadrul subdiviziunilor specializate ale MAI, schimbul de experienţă şi implimentarea bunelor practici au menirea de a spori aplicabilitatea legislaţiei şi prestarea serviciilor poliţieneşti de calitate pentru societate.