Finalizarea cursurilor de formare managerială din anul curent

În contextul situaţiei epidemiologice din ţară, procesul de formare şi dezvoltare profesională al angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne s-a petrecut în regim on-line utilizându-se platforma educațională a Academiei „Ştefan cel Mare” elearning.academy.police.md şi aplicaţia ZOOM.
Astfel, în perioada septembrie-decembrie curent, la Direcția dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” au fost organizate 19 cursuri de dezvoltare profesională continuă pentru 584 de angajați din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Procesul complex de dezvoltare profesională a inclus cursuri de perfecționare (gestionarea apelurilor 112, violența în familie, migrația ilegală, managementul financiar public) și 6 cursuri de formare managerială.
În perioada 16.11.2020-11.12.2020 Direcţia dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a organizat şi desfăşurat cursul de formare managerială, Nivelul I – management de bază.
În procesul de instruire audienții cursului au beneficiat de tematici care au contribuit la formarea noilor competențe manageriale precum și la dezvoltarea acestora pentru un proces managerial mai eficient în cadrul subdiviziunilor MAI.
Evaluarea finală s-a desfășurat cu prezentarea și susținerea online a unei lucrări practice, membrii comisiei de evaluare apreciind capacitățile profesionale, îndrumându-i să demonstreze eficient abilitățile de organizare instituțională, comunicare, negociere, lucru în echipă, gestionare a situațiilor dificile prin utilizarea celor mai adecvate tehnici manageriale relevante.