Finalizarea cu succes a cursurilor în domeniul limbii engleze

În perioada 13.09.21- 03.12.21, în cadrul Departamentului Limbi Moderne al Direcției Dezvoltare Profesională au fost organizate și desfășurate cursuri de inițiere/perfecționare în domeniul limbii engleze pentru funcționarii publici cu statut special, funcționarii publici civili, angajați în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile din subordine.

Obiectivul cursului se axează pe formarea și dezvoltarea competențelor lingvistice și de comunicare în engleză  ale angajaților MAI pentru a facilita interacțiunile cu purtătorii altor limbi.

Nivelul de competență a celor 57 de participanți a fost evaluat printr-un test final, proba scrisă și orală.

Ceremonia de înmânare a certificatelor de finalizare cu succes a cursurilor a avut loc la 08.12.2021 în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI.