Felicitări pentru omagiaţii lunii aprilie şi mai

Pe data de 23.05.2013 în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a fost desfăşurată o şedinţă la care conducerea instituţiei a felicitat angajaţii şi pensionarii care şi-au sărbătorit zilele de naştere în lunile aprilie şi mai. Din numele Consiliului veteranilor dl Vasile Stolearov a felicitat pensionarii omagiaţi, vorbind despre aportul fiecăruia în realizarea procesului instructiv-educativ.
Deasemenea conducerea Academiei a felicitat angajaţii şi pensionarii instituţiei urându-le cele mai sincere felicitări, iar pentru pensionarii şi colaboratorii jubiliari ai instituţiei Boris Grama, Miroslav Ţvigunov, Mihai Muşinschi, Pasicovschi Nicolai, Ţurcanu Ion şi Irina Tiron au fost perfectate buclete cu biografia şi datele referitoare la activitatea desfăşurată pe parcursul serviciului.
Prin ordinul Academiei, pensionarilor şi angajaţilor le-au fost acordate ajutoare materiale. Festivitatea a continuat cu un concert prezentat de către angajaţii Biroului activităţii culturale a instituţiei.
Posted in Noutati, Uncategorized