Felicitarea celor omagiaţi în lunile august-septembrie

La 27.09.2012 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” s-a organizat şi desfăşurat întrunirea efectivului constant, efectivului variabil şi a pensionarilor instituţiei.
Şedinţa a avut drept scop transmiterea experienţei de viaţă şi de serviciu de către pensionarii organelor afacerilor interne tinerei generaţii.
De asemenea, în cadrul şedinţei, conducerea Academiei a felicitat angajaţii şi pensionarii care şi-au sărbătorit zilele de naştere în lunile august şi septembrie, iar pentru pensionarii jubiliari ai instituţiei Anatolie Marjanovschi (65 ani), Alexei Punga (65 ani), Frolova Alexandra (70 ani), Dodon Uliana (55ani), Golan Constantin (60 ani) au fost perfectate buclete, în care se conţin biografia şi datele referitoare la activitatea desfăşurată pe parcursul serviciului.
De către conducerea Academiei, doamnelor omagiate le-au fost oferite flori, în semn de recunoştinţă.
Din numele Consiliului veteranilor al Academiei „Ştefan cel Mare”, dl Vasile Stolearov a felicitat pensionarii omagiaţi, vorbind despre aportul fiecăruia în realizarea procesului instructiv-educativ.
În semn de mulţumire pentru meritele obţinute pe parcursul activităţii în cadrul organelor afacerilor interne, pensionarilor le-au fost acordate ajutoare materiale.