Expoziţie: 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România – fapte, oameni, memorie, destine

Duminică, 27 martie 2016, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI în comun cu Serviciul împrumut de publicaţii al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova au inaugurat în incinta sediului administrativ al instituţiei (str. Gh. Asachi, 21) expoziţia cu genericul „98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România – fapte, oameni, memorie, destine”.
La expoziţie au fost prezentate imagini, documente şi publicaţii referitoare la evenimentele sociale şi politice care au avut loc în Basarabia în anii 1917-1918, evenimente premergătoare Actului Unirii. La expoziţie au putut fi vizionate diferite publicaţii referitoare la personalităţile notorii din Sfatul Ţării, care au votat Unirea la data de 27 martie 1918. Destinele unora au fost tragice. Mulţi au fost lichidaţi fizic în perioada regimului comunist-totalitar. Numele acestora a fost înscrise în istorie ca martiri ai neamului, pentru aportul enorm adus la mişcarea de eliberare naţională.
Evenimentul a avut drept scop promovarea educaţiei militaro-patriotice a tinerei generaţii prin prisma familiarizării cu adevărul istoric al ţării noastre.