Expertiza judiciară în procesul penal

Recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, a fost elaborată o lucrare monografică semnată de către autorii Odagiu Iurie şi Artiom Pilat – „Expertiza judiciară în procesul penal”.  (Monografie; coperta: Ruslan Condrat. – Chișinău: S. n., 2023. 205 p. – ISBN 978-9975-135-65-8).

În lucrarea monografică de referinţă pentru prima dată după intrarea în vigoare a Codului procesual penal și a Legii Republicii Moldova, cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, este realizată o cercetare complexă și multiaspectuală a expertizei judiciare sub aspect procesual.

Importanța teoretică a lucrării vizează totalitatea subiectelor puse în discuție precum și identificarea problemelor de ordin juridic şi doctrinar, la fel și înaintarea propunerii de soluționare a acestora în vederea prevenirii unor neclarități cu care se confruntă participanții la proces cu dreptul de a dispune şi de a aprecia raportul de expertiză judiciară.

Valoarea aplicativă a prezentei lucrări rezidă din formularea unor propuneri de lege ferenda, care ar permite îmbunătățirea legislației naționale în domeniu și ar perfecta activitatea de aplicare a legislației de către organele de urmărire penală și instanțele judecătorești în procesul dispunerii și aprecierii raportului de expertiză judiciară, care vor preveni aplicarea neuniformă şi arbitrară a legislaţiei procesual penale.