Exerciţiu naţional de simulare în domeniul traficului de persoane

La data de 18 septembrie 2023, Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda deschiderii primei ediții a Exercițiului național de simulare „Combaterea traficului de ființe umane: consolidarea cooperării între instituții prin intermediul exercițiului de simulare”.

La deschiderea oficială a evenimentului prenotat a participat: Secretara de Stat a Cancelariei de Stat, Ana Calinici; Viceprim-ministru pentru Reintegrare, Oleg Serebrian; reprezentantul Special şi Coordonator interimar al OSCE pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane, Andrea Salvoni;  şefa Misiunii OSCE în Moldova, Kelly Keiderling; Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Alexei Buzu; Ministra Justiţiei, Veronica Mihailov-Moraru; vicepreşedinta Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, deputat, Ana Racu; şeful Secţiei combatere trafic de fiinţe umane, Procuratura Generală, Sergiu Russu; Prim-prorector pentru studii şi management al calităţii a Academiei „Ştefan cel Mare”, Iurie Odagiu.

Exerciţiul naţional cu sesiunea de instruire se vor desfăşura în perioada 18-22 septembrie, utilizându-se infrastructura Academiei „Ştefan cel Mare”, iar subiectele abordate se vor axa pe importanța cooperării între instituții în combaterea traficului de ființe umane, provocările existente în identificarea victimelor traficului de persoane în rândul refugiaţilor şi migranţilor, în special la frontierele Republicii Moldova, precum și identificarea și investigarea cazurilor de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă și exploatării sexuale.

Simularea este organizată de către Cancelaria de Stat cu suportul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în scopul promovării unei colaborării interinstituționale și încurajării investigării pro-active a cazurilor de trafic de persoane.