Elaborarea lucrării științifice la Drept privat

Doctorul în drept Grigore Ardelean, conferențiar universitar la catedra Drept privat, a elaborat, de curând, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI o importantă lucrare științifică „Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor în reglementarea Codului civil modernizat”.
Prin intermediul acestei lucrării studenții Facultăților de Drept vor avea posibilitatea să însușească materia Dreptului civil, în special, compartimentul Drepturi reale și Obligații civile prin punerea la dispoziție a materialului formulat după conceptul interpretării detaliate a normelor în domeniu, prin aducerea de exemple, argumente, justificări, poziții doctrinare, puncte de vedere proprii, soluții la multe probleme și controverse întâlnite în domeniul de referință.
Elaborarea ține cont de ultimele modificări ce s-au impus asupra textului Codului Civil, în vigoare din 01 martie 2019, prin care s-au adus multe noutăți legislative, detalii și concretizări pentru fiecare instituție a dreptului civil. La fel sunt specificate și trăsături, clasificări, reguli generale și excepții, distincții și asemănări, precizări și exemplificări, simulări și justificări, tălmăciri ale logicii și raționamentelor de care s-a ghidat legiuitorul în anumite privințe, deficiențe și controverse de ordin legislativ-aplicativ.
Lucrarea va fi pusă la dispoziția publicului studios, practicienilor, cercetătorilor preocupați de domeniul dreptului privat, totodată manualul va putea fi studiat și în cadrul Bibliotecilor naționale cât și în Bibliotecile Universităților cu profil juridic din țară.