Educaţia cultural-educativă prin prisma monumentelor arhitecturale din Chişinău

La data de 17 noiembrie2022, Catedra management şi comunicare profesională, a organizat o excursie cultural-educativă, pentru viitorii specialişti în drept, cu scopul familiarizării acestora cu valorile patrimoniului naţional. Itinerarul monumentelor istorice ale Chişinăului a servit drept fundament valorico-patriotic pentru studenţii anului I (instruire cu taxă) ai facultăţii Academiei.

Tinerii au avut posibilitate să facă cunoştinţă cu ansamblul arhitectural al Catedralei Mitropolitane, Aleea Clasicilor, Arcul de triumf, Sala cu Orgă, etc. Un impact semnificativ al excursiei a fost mobilizarea studenţilor spre cercetarea ştiinţifică şi cunoaşterea istorică, suplementară a monumentelor, prin conexiunea personală cu patrimoniul cultural, care generează transferul imaginar în diferite epoci ale Chişinăului.

Familiarizarea tinerii generaţii cu tezaurul arhitectural şi urbanistic din oraşul Chişinău a făcut posibilă reconstituirea atmosferei în care au trăit și creat unele personalități notorii, scriitori, arhitecţi, istorici, etc.