eDrone – activităţi în continuare

La data 4 martie 2019 a început cea de-a doua ediţie a cursurilor CIA eDrone în incinta Universităţii de Stat din Moldova. La 11 februarie 2019 a fost finalizată prima ediţie a testului de examen eDrone, ai cărui formator din partea ACAPOL a fost dl. Ion Corcimari, lector universitar al catedrei Drept public şi securitate a frontierei. În prezent, 20 de specialişti din diferite domenii au realizat cu succes aceste cursuri şi au primit certificate cu un formular oficial de înregistrare al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării cu menţiunea proiectul Erasmus + „Educational for Drone (eDrone)”, precum şi subiectele studiate şi credite acumulate. Totodată, a avut loc o întâlnire comună a formatorilor consorţumului eDrone cu absolvenţii primei ediţii a cursurilor CIA eDrone şi cu studenţii noi încadraţi la cea de-a doua ediţie a cursurilor CIA. În acest context, ACAPOL a fost reprezentată de dna Victoria Jitari, director executiv al proiectului eDrone, reprezentanţi ai tuturor partenerilor din cadrul proiectului şi coordonatorul naţional ERASMUS+, dna Claudia Melinte.