Editarea manualului ,,Teoria Generală a Dreptului”, autor Ghennadi Epure.

În cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a fost editat manualul ,,Teoria Generală a Dreptului”, autor Ghennadi Epure.
Lucrarea reprezintă o analiză a fenomenului juridic abordat din perspectiva realităţilor istorice, politice, culturale, economice şi valorilor naţionale.
Importanţa acestui volum rezidă din faptul că astăzi dreptul pătrunde tot mai adânc în toate structurile statale formând legătura interconexă cu societatea ca o necesitate vitală în scopul responsabilizării ei.
Astfel, dreptul este supus schimbărilor care impun o nouă abordare juridică fără a-i denatura începurile şi cursul său autentic.
Majoritatea cercetărilor juridice naţionale, în nenumărate rânduri, fac trimiteri la alte surse ştiinţifice din exteriorul ţării, acoperind, de fapt, lucrările valoroase ale autorilor români care au sădit conceptul juridic în conştiinţa naţională din cele mai vechi timpuri.
Toate acestea, fiind justificate şi inspirate din lucrările marilor savanţi în domeniul dreptului din perioada interbelică precum: Mircea Djuvara, Petre Andrei, Eugeniu Speranţia, Petre I. Ghiaţă etc.
În acest sens, rămânem fideli faţă de comoara ştiinţifică pe care ne-au transmis-o predecesorii noştri şi nu ne eschivăm de la nobila idee a identităţii naţionale, la baza căreia stă principiul echităţii şi justiţiei spre care tinde societatea noastră în cursul ei de edificare a unui stat de drept.
Scopul acestui volum este de a explica evoluţia dreptului în diferite epoci, formarea şi dezvoltarea Teoriei Generale a Dreptului ca disciplină distinctă şi de a realiza o sinteză a activităţii principalelor instituţii ale fenomenului juridic într-un limbaj accesibil pentru tânărul student şi pentru cei care sunt preocupaţi în activitatea lor de ştiinţele juridice.