Donaţie de carte bibliotecilor interesate din Germania, Anglia, Elveţia şi SUA

Un colectiv de autori din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, dând curs solicitării DEREX COM, Bucureşti, România, la 21.05.2019 au oferit cu titlu de donaţie un lot de cărţi bibliotecilor interesate din Germania, Anglia, Elveţia şi SUA. Este vorba despre următoarele publicaţii:
1.Prizonieri de război: istorie în documente (Lagărele din RSSM) [în 2 volume]. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2014.
2.Eroii Ministerului Afacerilor Interne căzuţi în luptele pentru integritatea teritorială şi independenţa Republicii Moldova (Album pe baza documentelor de arhivă). Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2016.
3.Focarele separatiste şi impactul lor asupra terorismului contemporan. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 16 martie 2017. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2017.
4.Tradiţia militară în edificarea normelor de drept şi în formarea conştiinţei naţionale. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi Asociaţia Obştească „Tradiţii Militare”. Editura „Cartea Militară”, 2018.
Donaţia, câte 6 exemplare din lucrările menţionate, a fost recepţionată de către Natalia Chişcă, reprezentanta DEREX COM în Republica Moldova, urmând să o transmită cu titlu gratuit mai multor biblioteci care au manifestat interes faţă de publicaţiile editate de Academie:
– BAYERISCHE STAATSBIBLIOTEK, Germania
– STAATBIBLIOTEK ZU BERLIN, Germania
– THE BRITISH LIBRARY, Anglia
– SCHWEIZERISCHE OSTEUROPABIBLIOTHEK, Elveţia
– ULS PITTSBURGH, S.U.A.
– INDIANA UNIVERSITY LIBRARIES, S.U.A.
Având un potenţial ştiinţifico-didactic solid care realizează cercetări în diferite domenii prioritare pentru structurile MAI şi societate în general şi, reieşind din faptul că Academia „Ştefan cel Mare” este acreditată oficial în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării competitivă pe plan internaţional, astfel de acţiuni se încadrează atât în contextul actualei Strategii de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova, cât şi în procesul firesc de integrare a ţării noastre în spaţiul UE.