Diseminare a publicaţiilor cadrelor didactice ale Academiei „Ştefan cel Mare” în structurile desconcentrate ale MAI

La data de 16 iulie a avut loc şedinţa comună a reprezentaţilor structurilor desconcentrate ale MAI cu conducerea DGRU a MAI şi conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”.
Anual, Academia „Ştefan cel Mare” transmite în Inspectoratele teritoriale ale poliţiei rezultatele cercetărilor ştiinţifice, studiile efectuate şi manualele elaborate. Acestea au fost întocmite, în funcţie de cererea angajaţilor din teritoriu, strategiile de dezvoltare ale MAI, concepţia de reformare a justiţiei, Concepţia de reformare a MAI. Astfel fiecare subdiviziune a primit următoarele publicaţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice din instituţie:

 

EVALUAREA ŞI PREVENIREA RISCURILOR LA CARE SUNT EXPUŞI ANAGAJAŢII ORGANELOR AFACERILOR INTERNEŞI AI ALTOR ORGANE DE DREPT
(Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 26-27 octombrie 2010)

 

CRIMINALISTICĂ, EXPERTIZE JUDICIARE,
Dr. Iurie ODAGIU, Lilian LUCHIN, Constantin RUSNAC

 

CERCETAREA LA FATA LOCULUI /Ghid practic/)
ISBN 978-9975-80-753-1

 

Dr. Iurie ODAGIU, Lilian LUCHIN
EXPERTIZE JUDICIARE / Ghid practice/ ISBN 978-9975-935-83-8

 

Sergiu NESTOR, Constantin RUSNAC
METODICA INVESTIGĂRII INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI (material didactic) ISBN 978-9975-935-06-7

 

Sergiu NESTOR, Constantin RUSNAC
METODICA INVESTIGĂRII INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI (material didactic) ISBN 978-9975-930-96-3

 

Constantin RUSNAC
INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A FAPTELOR SĂVÂRŞITE ÎN LEGITIMĂ APĂRARE
CZU: 343.98 (043.3)

 

Dr. Iurie ODAGIU, Sergiu NESTOR, Iurie BULAI
METODOLOGIA INVESTIGĂRII UNOR GENURI DE INFRACŢIUNI /Note de curs/ Seria CRIMINALISTICA
ISBN 978-9975-4321-4-6

 

DREPT PENAL
Dr. Radion COJOCARU
INFRACŢIUNI PRIVIND TRAFICUL DE SUBSTANŢE NARCOTICE, PSIHOTROPE SAU DE ANALOAGE ALE ACESTORA
ISBN 978-9975-121-04-0

 

Dr. Radion COJOCARU
INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI A CONVIEŢUIRII SOCIALE /Suport de Curs/ SERIA: Drept penal (Partea specială) ISBN 978-9975-121-24-8

 

DREPT POLIŢIENESC
Dr. Albert ANTOCI, Dr. Ştefan BELECCIU, Dr. Veaceslav GRATI, Vitalie IONAŞCU, Anatolie CĂNĂNĂU
REGLEMENTĂRI CONTRAVENŢIONALE ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE ISBN 978-9975-71-564-5

 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
Fiodor FOMIN, Ion BUDAN, Petru DIUVENJI, Rodion ROTARU, Ion ZAHARIA, Vladislav GALEMBA, Iurie IONEL, Maria ARGINT
MEMORATOR PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANŢĂ LA MÂNUIREA ARMEI ISBN 978-9975-121-10-1

 

Ghenadie CHIRIŢA, Marin MAXIAN, Eduard PUI, Vitalie STRUNGARU, Radion ROTARU, Alin BULBAŞ, Igor EFODE, Tudor FOMIN, Ion ZAHARIA, Sava VEZETIU, Alexandr PATRAŞKO, Nicolae MACOVEI, Vladislav GALEMBA, Maria ARGINT, Sergiu REMARENCO
PROCEDURI ŞI INTERVENŢII TACTICE POLIŢIENEŞTI ISBN 978-9975-80-758-6

 

URMĂRIRE PENALĂ
Dinu OSTAVCIUC
ASPECTE PROCESUAL-PENALE ŞI TACTICI CRIMINALISTICE PRIVIND CERCETAREA TRAFICULUI DE COPII CZU: 343.13/.14:343.54 (043.3)

 

Victor MÎRZAC
DETECTORUL COMPORTAMENTULUI SIMULAT ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

 

Iurie ODAGIU, Anatolie ANDRONACHE
PARTICULARITĂŢILE AUDIERII SUBIECŢILOR PROCESULUI PENAL ISBN 978-9975-121-02-6

 

Amintim despre faptul, că angajaţii pot accesa acestea şi alte publicaţii pe saitul Academiei „Ştefan cel Mare”.