DISCRIMINAREA ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII DE GEN

Experienţele privind actele de discriminare au dus la concluzia că acestea pot fi asociate la nivel individual, prin prisma efectelor, cu simptomele legate de stres şi depresie. Discriminarea nu are un efect ameninţător doar asupra victimelor, ci şi asupra întregii societăţi în general, ducând la disfuncționalități economice, la denaturarea concurenţei între instituții şi la subminarea coeziunii sociale.

Prevenirea discriminării și asigurarea egalității de gen este una dintre dimensiunile relevante ale societăţilor actuale, iar instituţiile din cadrul sistemului de ordine publică şi de aplicare a legii trebuie să fie capabile să facă faţă noilor provocări şi schimbărilor rapide din mediul politic, social, demografic ori economic.

Studiul este destinat funcţionarilor publici cu  statut special, mai ales celor care dețin funcții manageriale, care poartă responsabilitatea implementării politicilor nediscriminatorii la locul de muncă și stabilesc  competenţe şi sarcini speciale pe care le exercită personalul său. În mod frecvent exercitarea competenţelor de către poliţişti interferează cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de asemenea de către mediul academic (profesori, studenţi, masteranzi, doctoranzi) și cercetători ştiinţifici în domeniu.