Conducerea:
Anatolie ANDRONACHE – Şef direcţie, comisar şef;
Svetlana ŢURCAN – Şef adjunct direcţie, comisar.
 
Date de contact:
adresa: sf.Vineri, 7
tel.(022) 72-51-66
E-mail: ddpm1@mail.ru
 
I. Informaţii generale:
Direcţia Dezvoltare Profesională este o subdiviziune funcțională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM, instituită prin Ordinul MAI nr. 651 din 11 octombrie 2019 cu privire la aprobarea structurii statului de organizare şi organigramei Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.
 
Misiunea:
1. Realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului Afacerilor Interne, ca principal furnizor de formare profesională prin asigurarea instruirii/programe specializate, adecvate domeniului de activitate a personalului de toate categoriile pentru autoritățile administrative și instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
2. Dezvoltarea unui sistem de pregătire unificat şi coerent care să asigure valorificarea abilităţilor profesionale, conform standardelor educaţionale în concordanţă cu necesarul de instruire identificat de către MAI şi alţi beneficiari;
3. Formarea competenţelor generale şi specifice necesare exercitării atribuţiilor funcţionale contribuind la spoririea nivelului de profesionalism în scopul prestării serviciului public de calitate;
4. Conlucrarea şi interacţiunea pe domeniul de referinţă cu instituțiile din subordinea MAI, precum şi alte entităţi publice/instituţii de învăţămînt;
 
Structura organizatorică a Direcţiei: