Digitalizarea Bibliotecii Academiei „Ștefan cel Mare” – parcursul şi realizări

Recent, la data de 15 mai 2023 a avut loc lansarea oficială a proiectului ambițios de digitalizare a Bibliotecii Academiei „Ștefan cel Mare”. Acest proiect de importanță vitală, realizat cu sprijinul generos al poporului român, prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), marchează o etapă semnificativă în modernizarea și îmbunătățirea resurselor educaționale și științifice ale Academiei.

Proiectul, aflat în plină desfășurare, își propune să aducă o transformare digitală de calitate a fondului biblioteconomic al instituției, pentru a corespunde rigorilor modernizării globale. Eforturile susținute au făcut posibilă achiziționarea a 10 calculatoare destinate să deservească vizitatorii sălii de lectură, precum și altor 3 calculatoare, de ultimă generație, destinate personalului bibliotecii. De asemenea, în cadrul acestui proiect au fost achiziționate un server și două scanere performante, care vor contribui la îmbunătățirea activităţilor de documentare și cercetare.

Procesul de implementare a proiectului este unul riguros și decurge conform planului aprobat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Realizarea transformării digitale propuse nu a înregistrat  devieri de la graficul stabilit, reflectând asumarea plenară a angajamentului nostru faţă de parteneri. Această realizare, în mare măsură, se datorează echipei profesioniste ghidate de prorectorul pentru administrare și gestionare a proiectelor, Nicolai Ranga, şi nu în ultimul rând sprijinului şi ajutorului  necondiționat al DRRM. Colectivul instituţiei exprimă recunoștință partenerilor implicaţi,  pentru generozitatea și susţinerea constantă în edificarea acestui obiectiv ambițios.

Inițiativa  de digitalizare a bibliotecii reprezintă o dovadă în plus a vectorului constant al Academiei „Ștefan cel Mare” fixat pe excelență în educație și cercetare.

https://drrm.gov.ro/w/