Desfăşurarea seminarului teoretico-practic în domeniul aplicării uniforme a legislaţiei privind activitatea specială de investigaţi

Prin dispoziţia MAI nr. 18/2146 din 10.12.2012, Academia ,,Ştefan cel Mare” a delegat câţiva colaboratori, pentru a participa în perioada 11.12 -13.12.2012 la seminarul teoretico-practic în domeniul aplicării uniforme a legislaţiei privind activitatea specială de investigaţii. Seminarul s-a desfăşurat în incinta hotelului Flowers fiind destinat pentru poliţişti, procurori, judecători de instrucţie, organizat în cadrul proiectului TAIEX. La seminar au participat: dl Iurie Odagiu, prim prorector pentru studii, colonel de poliţie, dl Marian Gherman, şef al Catedrei „Investigaţii operative”, locotenent-colonel de poliţie, dl Alic Clefos, lector superior al Catedrei „Investigaţii operative”, locotenent-colonel de poliţie;