Desfăşurarea conferinţei ştiinţifice în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Pe data de 05.12.2012 în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a avut loc conferinţa ştiinţifică „Cauzele comportamentului deviant în rândurile tinerilor în condiţiile actuale din Republica Moldova”, la care a participat dna Aliona Bivol, psiholog principal, conf. univ al Catedrei „Ştiinţe socio-umane”, doctor în psihologie, locotenent-colonel de poliţe cu comunicarea „Motivaţia psiho-socială a infracţiunii de furt comisă de minori”.