Derularea ședințelor on-line organizate în cadrul Proiectului Twinning

Proiectul Twinning UE „Reforma instruirii iniţiale şi continue a sistemului poliţiei din Republica Moldova” lansat la 20 iulie 2018, ajuns la etapa a III-a „Modernizarea Academiei „Ştefan cel Mare ” a MAI al RM la nivelul standardelor UE şi internaţionale”, a continuat și săptamâna aceasta.
Astfel, în perioada 22-26 iunie curent în incinta Academiei au avut loc ședințe zilnice în regim on-line cu grupul de lucru al Academiei împreună cu experţii lituanieni, organizate de rezidentul Proiectului Twinning în Republica Moldova, dl. Tomas Bikmanas, referitor la următoarele: Activitatea 3.1.3: Comunicarea misiunii noi a Academiei MAI și Activitatea 3.2.2: Sesiune de planificare pentru elaborarea primului plan multianual de gestionare al Academiei MAI.
Obiectivele acestor ședințe au fost axate pe discutarea dificultăților întâmpinate în identificarea acțiunilor care urmează a fi întreprinse și recomandarea indicilor strategici pentru Programul de dezvoltare strategică a Academiei.
Totodată, s-a adus la cunoștință despre Declarația privind viziunea, misiunea, valorile comune ale instituţiei și s-a efectuat o analiză a punctelor-forte și a punctelor slabe, oportunităților și provocărilor Academiei.
Sprijinul și recomandările acordate de experții din Lituania în elaborarea planului de dezvoltare strategică va contribui la extinderea durabilă a instituției, la asigurarea creșterii calității și eficienței procesului de formare profesională.