Depunerea jurământului solemn

Astăzi, 24 noiembrie 2023, Academia „Ştefan cel Mare” marchează un eveniment de amploare în cadrul căruia a fost depus Jurământul Solemn de către 112 studenţi ai anului I de studii de la Facultatea drept, administraţie, ordine şi securitate publică, 247 de subofiţeri şi 55 de ofiţeri debutanţi delegaţi la cursuri de formare iniţială în cadrul instituţiei noastre.

Evenimentul este o acţiune nobilă, realizată în scopul educaţiei militaro-patriotice a tinerei generaţii, desfăşurată în vederea consolidării spiritului de dragoste faţă de ţară şi societate, faţă de valorile naţionale şi profesia aleasă.

Astfel, viitorii apărători ai ordinii de drept, cu sentimente de mândrie dar şi cu asumarea unei mari responsabilităţi, au rostit textul Jurământului Solemn al funcţionarului public cu statut special, care prevede respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, apărarea ordinii de drept, patrimoniului public şi celui privat, precum şi executarea în mod conştiincios şi cu exactitate a  obligaţiilor încredinţate.

Solemnitatea a fost onorată de prezenţa conducătorilor şi reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General de Carabinieri, Inspectoratului General pentru Migraţie, Serviciul medical al MAI, rectoratului, conducerii unităţilor structurale şi corpului profesoral-didactic al instituţiei, a părinţilor şi rudelor studenţilor, ofiţerilor şi subofiţerilor debutanţi.

Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”Dinu Ostavciuc,  în alocuţiunea sa, a adresat mesajul de felicitare: „Vă felicit cu depunerea Jurământului! De astăzi aţi îmbrăcat o nouă formă şi anume „forma legii”, asta înseamnă că statul va împuternicit cu noi competenţe. De voi depinde cum veţi pune în aplicare această împuternicire, cum o să aplicaţi legea când o să interveniţi intr-un caz sau altul, cum o să protejaţi  drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. Noi, vă vom oferi cele mai ample cunoştinţe,vă vom instrui în spiritul legii astfel, ca voi să fiţi mereu corecţi atunci când veţi pune în aplicare legile statului, indiferent de circumstanţe. Felicit şi părinţii voştri că sunt alături de voi şi vă susţin în muncă riguroasă aleasă”.

Evenimentul oficial s-a încheiat cu realizarea unei fotografii de grup şi felicitarea tinerilor de către cei apropiaţi.