Demararea cursului de formare managerială de nivelul I (management de bază)

În perioada 06 februarie – 03 martie 2023, funcționarii publici cu statut special ai subdiviziunilor din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI vor participa la cursul de formare managerială de nivelul I (management de bază) care a demarat astăzi în cadrul Direcției dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare”.

Sesiunile de instruire vor fi susținute de cadrele didactice ale instituției și formatorii cu vastă experiență în domeniu din cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.

Acest program de instruire presupune formarea și dezvoltarea abilităților de leadership a personalului MAI destinat angajaţilor propuşi spre avansare în funcţii manageriale şi celor cu o adaptare minimă în funcţie de conducere. Obiectivele cursului includ: formarea competențelor manageriale de bază necesare exercitării conducerii subdiviziunilor MAI, realizarea serviciului public de calitate, motivarea subalternilor, asimilarea comunicării eficiente, dezvoltarea relațiilor inter-personale adecvate, managementul conflictelor și al negocierii, asigurarea climatului moral-psihologic favorabil, menţinerea disciplinei de serviciu şi a conduitei la locul de muncă.

Cursul a fost inaugurat de către echipa Direcției dezvoltare profesională cu implicarea managerilor unităţilor structurale din cadrul Academiei, care au salutat inițiativa și dorința funcționarilor delegaţi de a se familiariza cu tendințele actuale ale leadership-ului organizațional, ale procesului decizional eficient și constituirii echipei de succes.