Delegaţiile Franţei şi Estoniei în vizită la Academia „Ştefan cel Mare”

La data de 14 februarie, conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” a avut o întrevedere cu o delegație formată din reprezentanți ai Jandarmeriei Naționale Franceze, condusă de generalul-maior André Petillot, Director General adjunct al JNF, la rândul său, fiind asistat de generalul Stéphane Lacroix, Director pentru Afaceri Europene și Internaționale al JNF, colonelul Laurent Collorig consilier, comandant Talucier, Carole Lozac’h, locotenent, ofițer de legătură în Republica Moldova, precum și alți colegi.

Oaspeții s-au arătat interesați de structura organizațională a Academiei „Ștefan cel Mare”, de formele de instruire, oferta educațională și formarea diferitor categorii de beneficiari. Discuţiile s-au axat și pe prioritățile de dezvoltare instituțională în conformitate cu rigorile europene. Totodată, partea franceză și-a exprimat disponibilitatea de a ne acorda suport în procesul de instruire pe diferite segmente, cum ar fi: poliție judiciară, menținerea ordinii publice, formare ofițeri stat major etc.

Un alt subiect discutat a fost încheierea unui acord de colaborare ce vizează cooperarea pe aspecte de cercetări științifice.

Concomitent cu vizita delegației franceze, în cadrul Academiei a avut loc şi o vizită a delegației Estoniei, reprezentată de Inge Lindsar, consilier al Academiei Estoniene de Ştiinţe ale Securităţii, Lauri Tabur, ex-rector al Academiei Estoniene de Ştiinţe ale Securităţii și Jaan Hein directorul de program al Organizației pentru Dezvoltare, Securitate și Susținere al Estoniei. Partenerii estonieni au venit cu sfaturi practice referitoare la reformele de perspectivă, și anume fuziunea instituțiilor de formare profesională din cadrul MAI cu Academia „Ștefan cel Mare”. Pe lângă îndrumările practice comunicate, s-au abordat și subiecte legate de programele de studii ale masteranzilor, precum și oportunitățile de gestionare a platformei de educație la distanță e-learning.

Academia „Ştefan cel Mare” reiterează deschiderea sa în consolidarea relațiilor de cooperare cu partenerii de dezvoltare precum și angajamentul său în racordarea continuă a calității instruirii la standardele europene.