Delegaţia Academiei în vizită în Statul Qatar

În rezultatul recepționării invitației oficiale din partea Academiei de Poliție a Statului Qatar, la data de 18 ianuarie 2024, cu suportul Ambasadei Qatar la Chișinău și al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova,  delegația Academiei „Ștefan cel Mare” a participat la ceremonia de absolvire a celei de-a șasea promoție a  instituției, care s-a desfășurat în or. Doha, Statul Qatar.

Ceremonia de absolvire a fost onorată de prezența emirului Statului Qatar, Alteța Sa, Tamim bin Hamad Al-Thani, care le-a înmânat cadouri de preț absolvenților eminenți.

Evenimentul s-a finalizat cu schimbul cadourilor protocolare între Președintele Academiei de Poliție, Abdul Rahman Majid Al-Sulaiti și delegații prezenți la ceremonie.

Participarea reprezentanților Academiei „Ștefan cel Mare” la acest eveniment de anvergură a demonstrat încă o dată deschiderea colegilor qatarezi spre dezvoltarea și consolidarea relațiilor de colaborare interuniversitară.

Scopul participării a fost menținerea bunei colaborări, identificarea celor mai potrivite căi de cooperare cu omologii din Statul Qatar, precum și preluarea bunelor practici în formarea specialiștilor în domeniul aplicării legii.

Vizita de referință a fost un prilej pentru identificarea și stabilirea de noi contacte cu omologi din alte state, care au fost prezenți la eveniment, în vederea dezvoltării parteneriatelor comune.

 Totodată, la invitația reprezentanților Ambasadei Republicii Moldova în Statul Qatar, delegații Academiei „Ștefan cel Mare” au efectuat o vizită de curtoazie la sediul ambasadei, unde au fost primiți de Excelența Sa, Iulian Grigoriţă, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, și Mihai Neamţu, Secretar I afaceri bilaterale și consulare. Aceste momente de dialog și interacțiune sunt esențiale pentru promovarea cooperării la nivel internațional.

Relaționarea interinstituțională se va axa în continuare pe dezvoltarea cooperării multiaspectuale în domenii de interes comun și pe schimbul de experiențe pe filiera juridico-polițienească.