Cursurile de instruire cu genericul „Tehnici moderne de instruire”

Prin dispoziţia MAI nr. 18/1865 din 26.10.2012 Academia ,,Ştefan cel Mare” participă în perioada 12.11 – 16.11.2012 la cursurile de instruire cu genericul „Tehnici moderne de instruire” din cadrul proiectului comun moldo-polon, „Metode moderne de criminalistică şi tehnici speciale de formare în poliţie ca un instrument utilizat pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii” desfăşurat în or. Varşovia, Polonia. Cursurile sunt organizate de MAI din Polonia de comun cu poliţia poloneză. Academia este reprezentată de dl Lilian Luchin, lector superior al Catedrei „Procedură penală şi criminalistică”, locotenent-colonel de poliţie.