Cursuri de instruire „Înregistrarea și evidența contravențiilor/infracțiunilor” şi „Tactica efectuării perchezițiilor și ridicării de obiecte și documente”

În perioada 09.01.2023–13.01.2023 în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI au demarat cursurile „Înregistrarea și evidența contravențiilor/infracțiunilor” şi „Tactica efectuării perchezițiilor și ridicării de obiecte și documente”, destinate angajaților subdiviziunilor de evidență din cadrul IGP și IGC ale MAI.

Cursul s-a axat pe consolidarea cunoştinţelor, formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice îmbinate cu cunoștințele teoretice necesare pentru aplicarea corectă a legislației Republicii Moldova în procesul de înregistrare și evidență a contravențiilor/infracțiunilor, precum şi în efectuarea percheziției și ridicarea de obiecte și documente. Activităţile de instruire au fost desfăşurate de către formatori cu vastă experienţă în domeniu.

La finalul instruirii celor 38 de angajaţi i-au fost eliberate certificate confirmative de absolvire a cursului. Conducerea Direcției a adresat absolvenţilor mesaje de felicitare, îndrumându-i să demonstreze zi de zi devotament, responsabilitate, spirit de iniţiativă şi perseverenţă.